About Us 关于我们 - Mission 任务


A+ A- Reset

Memperkasakan Budaya Sekolah Yang Berkualiti Demi Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama Yang Berpengetahuan, Berperibadi Mulia Dan Berdaya Saing

提升校风以培育出品学兼优及具有竞争能力的人才