About Us - Mission

A+ A- Reset
Misi Sekolah

Mendidik dan melahirkan insan cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah selaras wawasan negara dengan penekanan kepada semangat cintakan ilmu, budaya penyayang, penglibatan yang aktif dan menyeluruh.