About Us 关于我们

A+ A- Reset

Objective 目标

Objektif

Memupuk 17 Nilai Murni ke arah pambentukan murid-murid yang baik dan sempurna. Meningkatkan tahap pencapaian murid-murid sehingga 100% dalam bidang-bidang Kurikulum, Kokurikulum, Kesahsiahan, dan Pengerusan Pentadbiran. Mencerapkan semangat cinta terhadap sekolah, agama , bangsa , dan negara melalui kurikulum yang tersurat dan tersirat . Melahirkan murid-murid yang berdisplin, bersatu padu serta mampu mengemukakan idea-idea yang bernas melalui pengguna alat-alat teknologi maklumat. Melahirkan murid yang mempunyai wawasan untuk peningkatan diri dan seterusnya ke arah mencapai kemajuan Negara melalui sains dan Teknologi . Melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam akademik serta memiliki sahsiah yang tinggi. Melahirkan murid-murid yang mampu memberikan sumbangan terhadap sekolah, masyarakat, dan Negara.