News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

KEM MOTIVASI SPM 2019 。SPM激励营 [26 – 27.04.2019]
28 Apr 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Kem Motivasi SPM 2019 telah diadakan pada 26 – 27 April 2019 bertempat di Taman Pertanian Sabah, Tenom. Penceramah yang dijemput ialah Encik Khairul Anwar Bin Rosnan dari Recaliph Consultancy, Kuala Lumpur.

Program motivasi ini diadakan adalah untuk menyuntik semangat baru kepada pelajar Tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM yang bakal menjelang pada akhir tahun ini. Program ini dijalankan juga dengan harapan dapat menanam sikap positif, meningkatkan keyakinan diri, beramanah, berkesungguhan dalam pelajaran dan membantu pelajar meneroka potensi diri.

本校于2019年4月26日至27日进行了2019年SPM 激励营。此活动邀请了Khairul Anwar先生作为讲员。此活动进行的目的是为了灌输积极态度、增强学生的自信心、及帮助学生发觉自己的潜力。Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment