News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

MINGGU BAHASA 语言周 [11 – 15.03.2019]
19 Mar 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Pelancaran Minggu Bahasa Tahun 2019 telah disempurnakan oleh Encik Kwok Chee Yen, Pengetua SMJK Chung Hwa Tenom pada 11.03.2019. Gimik pelancaran Minggu Bahasa adalah merasmikan Sudut Pidota (Speaker’s Corner) .

Sepanjang Minggu Bahasa pada 11 – 15 Mac 2019, pelbagai aktiviti telah dijalankan oleh ketiga-tiga panitia iaitu Panitia Bahasa Melayu, Panitia Bahasa Inggeris dan Panitia Bahasa Cina. Antaranya ialah pertandingan-pertandingan bahasa, persembahan pagi, persembahan pada masa rehat dan pembukaan gerai permainan bahasa pada masa rehat.

本校在2019311日由郭志恩校长启动为期五天的语言周,语言周的其中一项主要目的是推动语言发表平台以让所有学生都有机会在这小平台上发表或讲述各自的故事。

在这为期五天的语言周,不但有各种各样由三语组别( 华国英 ) 所推行的课内与课外的游戏或比赛,还有下课休息时的舞台表演。

 

 


Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment