News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

KEM LENCANA USAHA PENGAKAP LAUT TAHUN 2019 激励微章营 [1 – 3.03.2019]
08 Mar 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Kem Lencana Usaha Pengakap Laut telah diadakan pada 1 – 3 Mac 2019. Objektif kem tersebut adalah untuk memastikan murid berpeluang lulus ujian Lencana Usaha mengikut ketetapan dalam skim pengakap muda seperti yang ditetapkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia (PPM) , melahirkan murid yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kokurikulum dam kurikulum serta memupuk semangat kerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan keyakinan diri setiap peserta.

本校海童军于2019 3 1 3日进行激励微章营,其主要目标是营員们能根据马来西亚童军章规来争取微章测试的合格。

营会中进行了多项活动。

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang masa kem tersebut adalah:

- Ikatan dan simpulan Lencana Usaha

- Istiadat colors

- camp craft

- Pengembaraan sejauh 7.6 km di sekitar Pekan Tenom

- Masakan rimba

- Halangan komando

- Persembahan

- Gotong royong membersihkan kawasan sekolahSearch 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment