News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

MINGGU ANTI DADAH [04-08.03.2019]
05 Mar 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Pelancaran Minggu Anti Dadah telah diadakan pada 04 Mac 2019 dan disempurnakan oleh Pn. Chiew Kui Mei, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Sepanjang Minggu Anti Dadah, pelbagai aktiviti dijalankan dan dikelola oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling SMJK Chung Hwa Tenom.Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment