News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

BIOLOGY TALK 生物学讲座会 [18.02.2019]
19 Feb 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Panitia Sains Tulen SMJK Chung Hwa Tenom telah mengadakan ‘Biology Talk’ di Chromelab dengan menjemput Cik Delia Rosanne Richard, graduan dalam bidang Biologi dari  Manchester  University sebagai penceramah. Seramai 15 orang murid dari Kelas 5 Bakti dan 25 orang dari Kelas 4 Sopan mengikuti ceramah ini.

Objektif ceramah ini adalah untuk mendedahkan murid kepada subjek Biologi, penggunaannya dalam kehidupan seharian, kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0 di samping memberi kemudahan memilih pelbagai kaedah dan sumber pembelajaran yang seronok

中华中学科学组于2019年 2 月18日在电脑室进行生物学讲座会,并邀请生物科毕业生Delia 小姐前来主讲。15位来自中五班的学生及25位来自中四班的理科学生参与这项讲座会。这次讲座会的主要目标是给予选修生物科的同学们更加了解在日常生活中与Revolusi Industri 4.0 相关的事项,学生们在愉快气氛中学习。Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment