News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH BAGI MURID TINGKATAN 3 医疗服务予初中三学生 [24.01.2019]
27 Jan 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Perkhidmatan Kesihatan Sekolah bagi murid Tingkatan 3 Tahun 2019 telah diberikan kepada semua murid Tingkatan 3 pada 24 Januari 2019 di Bilik Seminar.

Antara perkhidmatan yang dijalankan adalah:

-  memberi ceramah kesihatan

-  memberi suntikan immunisasi ATT

-  pemeriksaan mata

-  pemeriksaan fizikal

本校全体中三学生于二零一九年一月二十四日接受了一系列由本县医务人员所提供的服务。全体学生务必聆听一项简报,给予注射预防破伤风疫苗及检查眼睛视力。Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment