News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

AKTIVITI PADA 20 JANUARI 2018 (SABTU)
14 Jan 2018 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


BIL PERKARA MASA KUMPULAN SASARAN
1 Penetapan Target  PT3 dan SPM 2018 7.30 - 9.00 am Semua murid Tingkatan 3 & 5
2 Penyediaan Kelas PAK 21 7.30 - 11.30 am Semua murid Tingkatan 1 - 5
3 Bengkel Pengurusan KoKum 9.00 - 11.30 am AJK Tertinggi Murid
4 Bengkel Pembinaan Site bagi Unit Sukan/Permainan dan Kelab Persatuan  9.00 - 11.30 am Guru penasihat dan Pengerusi dari setiap unit Sukan/Permainan dan Kelab Persatuan

 Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment