News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Derma Untuk Mangsa Kebakaran
03 Mar 2010 School Admin - SMJK HUA LIAN (PERAK, TAIPING) 


Pada 12 Februari 2010 baru-baru ini, satu kebakaran telah memusnahkan rumah pelajar Lee Hooi Yen dari tingkatan 2A5.  Satu kutipan derma telah dijalankan di sekolah berjaya mengutip sebanyak RM2881.00 di mana RM2185.00 adalah sumbangan dari pelajar-pelajar sekolah, guru menyumbang RM696.00.  

Satu upacara ringkas penyerahan wang ini kepada ibu mangsa telah diadakan hari ini pada kira-kira 5.30 petang.Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment