News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Pertandingan Kuiz ICT Sekolah Menegah Negeri Perak.
10 Aug 2009 School Admin - SMJK HUA LIAN (PERAK, TAIPING) 


Pasukan sekolah ini yang terdiri daripada Ong Jen Yi 5S1 dan Tan Khai Mun 5S2 bersama Guru Penasihat En Khoo Kay Leong telah berjaya menjuarai pertandingan tersebut di peringkat Negeri Perak pada 1hb Ogos 2009 baru-baru ini di Dewan SM Teknik Jalan Braah, Ipoh.  16 sekolah dari seluruh negeri Perak telah mengambil bahagian dalam pertandingan pada kali ini.

 Tahniah kepada mereka.Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment