News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Latihan Dalam Perkhidmatan
11 Oct 2008 School Admin - SMJK HUA LIAN (PERAK, TAIPING) 


Satu lagi Latihan Dalam Perkhidmatan telah dijalankan pada hari ini untuk guru-guru sekolah kami mulai 8.00 pagi hingga 12.30 petang.  Sesi pertama adalah satu ceramah tentang tata tertib Santapan "Table Etiquette".  Penceramah adalah Ketua Jabatan Hosptitaliti Kolej Disted Stanford Pulau Pinang. Cik Suzie Koo, telah menerangkan tata tertib semasa makan. Selepas rehat, Pengetua, En Chee Peng Soo memberitahu guru-guru tentang perkembangan semasa tentang sekolah, dan sesi sebelum tamat adalah taklimat Headcount oleh Penolong Knan Pentadbiran, En Chin Fut Hong. LDP kali ini telah tamat pada pukul 12.30 petang.

 Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment