Ko-kurikulum 课外活动 - Pasukan Beruniform 制服团体

  1. Kadet Remaja Sekolah
  2. Pandu Puteri
  3. Pengakap
  4. Puteri Islam
  5. St. John Ambulans