Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

  1. Persatuan Bahasa Cina
  2. Persatuan Bahasa Inggeris
  3. Persatuan Bahasa Melayu
  4. Persatuan Kemahiran Hidup
  5. Persatuan Sejarah & Geografi
  6. Sains & Matematik