Co-Curriculum 课外活动 - Uniformed Groups 制服团体

Pengawas sekolah News 新闻

Chairperson 主席: Chin Hui Ying
Secretary 秘书: Yong Kher Lou
Treasurer 财政 : Soo Yaw Thang

 

学长团

LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH

 

顾问老师             :李国丰老师,谢玉莲老师,邱敬桥老师, 邓鸾风老师, Radha老师,

                      陈美玲老师,谭康平老师,林慧揚老师, Ganesan老师, Meor老师                     

总团长               :陈慧莹

署理团长             :蔡慧斯             

总团长(中四)         :严文静

署理团长(中四)        :郑胜昌

秘书                 :杨可柔

副秘书               :黄慰恩

财政                 :邱耀堂

中六理事             Kishan

中四理事             :胡韵慈

中三理事             :巫美萱

中二理事             :李国安

 

          

兴中中学学长团成立的最主要宗旨是维持及加强学校的秩序及和学生们的纪律。现上下午班共有105名学长为校服务。

       为了提高学长团的办事效率及为校作出服务,一个以总团长为首的11位理事会已正式成立。所有的学长团计划及活动是由这委员会在顾问老师的协助下进行的。

       为了使学长们能更顺畅地执行任务,理事会与顾问老师经商讨后, 将学长们分成六个不同的组别,并在理事们的领导下执行任务。这六组分别为学生犯罪组、巡逻组、脚车棚组、教室环境清洁组、学生迟到检举组及食堂秩序组。

         

 

 

 

 

以下是学长团本年度已经及将要举行的活动及筹备的计划:

         i.            出版学长指南

      出版这本指南的目的是让学长们更能明白学校的各项校规及掌握执行

      任务之方法。

 

        ii.            学长训练课程

     这项以训练上下午班新学长为主。其目的是藉

     此训练新学长成为一群办事效率好及领导能力高的学长团接班人。

 

      iii.            操步练习

      操步练习是特为参加本校常年运动会开幕仪式而有的活动。

      这也是提高学长的纪律及服从力的最佳途径。

 

 

Guru Disiplin                                                                  : Encik Lee Kok Foong                       Cik Tan Bee Ling

                                                                                      : Cik Chia Yoke Lian                         En Tham Hong Peng

                                                                                      : Encik Hew King Keow                     En Ganesan A/L Muthusamy

                                                                                      : Encik Radha Krishnan                     Cik Lim Huey Yang

                                                                                     :  Cik Tang Lin Foong                          En Meor Saiful Hamdi

Ketua Pengawas                                                          :  Chin Hui Ying

Timbalan Ketua Pengawas                                     : Chai Hui Si

Ketua Pengawas (Tingkatan 4)                               : Yin Wen Chinn

Timbalan Ketua Pengawas (Tingkatan 4)              : Chang Shen Chang

Setiausaha                                                              : Yong Kher Lou

Naib Setiausaha                                                      : Wong Wai Yan

Bendahari                                                                : Soo Yaw Thang

Wakil Tingkatan 6                                                    : Kishan

                           4                                                   : Woo Yin Tze

                           3                                                   : Moo Mei Xuan

                           2                                                   : Lee Kok Onn

 

    

 

Lembaga Pengawas SMJK Shing Chung telah ditubuhkan dengan tujuan mengawal dan memperbaiki disiplin pelajar-pelajar sekolah serta membantu menjalankan projek-projek sekolah. Kini, Lembaga Pengawas Sekolah dianggotai oleh 105 orang pengawas dari sesi pagi dan sesi petang. Bagi melicinkan pelaksanaan tugas yang diamanahkan oleh pihak sekolah, satu jawatankuasa yang terdiri daripada 11 orang AJK telah dibentuk.

                Lembaga Pengawas akan dan telah mengadakan serta menjalankan beberapa aktiviti yang telah dirancangkan. Segala aktiviti ini adalah dikendalikan oleh 11 orang AJK lembaga dengan kerjasama daripada guru penasihat.

                 Untuk melicinkan pelaksanaan tugas para pengawas, hasil rundingan antara pihak pentadbiran sekolah dengan Lembaga Pengawas, enam biro(jawatankuasa kecil) akan diadakan. Enam biro itu ialah biro yang meliputi kantin, peronda, kesalahan murid, pertandingan iklim bilik darjah, kelewatan pelajar dan bengkel basikal. Setiap jawatankuasa kecil ini diketuai oleh 2 orang AJK sebagai penasihat dan ketua serta beberapa pengawas sebagai pembantu.  

 

 

 Berikut adalah aktiviti-aktiviti sepanjang tahun yang telah dan akan dijalankan:

•1.        Projek Pencetakan Buku Panduan Pengawas

Pencetakan buku ini bertujuan untuk melicinkan pelaksanaan tugas para pengawas dengan mengetahui secara mendalam dan terperinci tentang peraturan-peraturan sekolah.

•2.        Kem Kepimpinan Pengawas

Diadakan  untuk para pengawas baru sesi pagi dan petang. Kem  ini bertujuan untuk melatih para pengawas baru menjadi pemimpin yang berkaliber dan bersemangat.

•3.        Latihan Kawad

Latihan kawad telah diadakan khas untuk pengawas yang mengambil bahagian dalam perbarisan hari sukan sekolah. Selain itu, latihan ini juga dapat mendisiplinkan ahli pengawas.