SMJK School Portal - SMJK CONVENT DATUK KERAMAT, PULAU PINANG

课外活动 Co-Curriculum - 体育 Sports

Ping Pong 新闻 News

主席 Chairperson:
秘书 Secretary:
财政 Treasurer :

乒乓队 Kelab Ping Pong 顾问:CIK LOO CHIN YONG 主席: Tan Chiew Ling 副主席: Tan Shu Mooi 文书: Tai Ann Fong 财政: Ng Jia Jun