Pencapaian 成就

SM SUNG SIEW KANGAROO MATHEMATICS COMPETITION 2022
16 Jan 2023 School Admin - SMJK SUNG SIEW (SABAH, SANDAKAN) 

KANGAROO MATHEMATICS COMPETITION 2022

OBJEKTIF

Pengguna/peserta dapat:

  1. Mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) untuk menyelesaikan masalah yang dihasilkan di peringkat global.
  2. Membina kemahiran menyelesaikan masalah dalam matematik.
  3. Mempromosikan pembelajaran abad ke-21 berdasarkan kreativiti dan fleksibiliti dalam pemikiran
  4. Mengambil peluang dalam pertandingan peringkat antarabangsa  

 

AKTIVITI

  1. Peserta memperoleh buku soalan dan kertas OMR untuk pertandingan daripada guru.
  2. Peserta mengisi butiran dalam kertas OMR dan menjawab soalan tersebut dalam tempoh masa 75 minit.

 

双修中学于2022年6月17-19日,在本校图书馆进行了Kangaroo Mathematics比赛。此比赛公开给全校学生,旨在训练学生以高思维能力解决问题,尤其是数学类问题,并可宣传21世纪教学的创造力和思考能力。学生也可借此机会参与国际性比赛。

学生在比赛中只需要向教师索取问答本,并在75分钟内完成答题,即可完成比赛。

本次比赛共有21名学生参与。以下为比赛成绩:

金奖:余佩珈  (2A)

银奖:张靖宜(3B)、   梁盛智(5E)

铜奖:庄仕彦  (3B)、 罗元新(4E)、张旻俊(5E)

(L02)