Achievement

Pencapaian Pelajar Cemerlang SPM Tahun 2011
20 Jul 2012 SMK Kwong Hwa (Sibu) 

 

Pelajar Cemerlang Dalam Keputusan SPM Tahun 2011 

11A - Ngui Zheng Rong

10A - Deric Wong Soon Ang, Ting Ying Ying

9A  -  Evelyn Tie Yii Yii, Hii Puong Koh

8A  -  Alice Tang Swee Chin, Kho Ming Hung, Wendy

          Wong,Yong Leh Huong

7A  -  Wong Chee Fung

6A  -  Hii Kai Di, Hii Sieu Jia

5A  -  Albert Yong Jing SiangAnna Wong, Hii Bii Hui, Lee

          Yao Guang, Sii Jia Qi, Tang Tiang Gan, Winnie Tang,             Wong Chu Yieng, Noorerma Emera