Achievement 成就

PERTANDINGAN PROJEK INOVASI KELAB DAN PERSATUAN 2014
22 Aug 2014 School Admin - SMJK SHING CHUNG (PERAK) 

TEMPAT KETIGA

CHONG HAO NAN    4S1

DIVYASINI NAIR A/P KARUNAGARAN  4S1

FANG WAI NAM   4S1

HO ZHI QING    4S1

LEE YEN CHUEN     4S1

LIEW WAI NAM   4S1

LOH YU QUAN   4S1

MIKO LIEW JUIN ROU   4S1

TAN JEFF FEI        4S1

TEH BOON HAO   4S1

YAU XIAO QING   4S1

CHAN CHUN KIAT   4S1