SMJK JIT SIN

大山脚日新国民型华文中学
敬爱勤朴


Achievement 成就

日新国中2010大马高级教育文凭(STPM)成绩标青
19 Mar 2006  Filed Under 文件存於 academic

 

 

日新国中在今早放榜的2010大马高级教育文凭考试中再次报捷,成绩比往年更好。本校共有181 名考生,及格率达98.9%,整体成绩优秀。在个人成绩方面,获得5A的考生有一名,考获满分(4.00)13名,考获4A者有23名,3A17名,2A26名。考获5 A的赖威境同学也是槟州最佳考生之一。

 

NAME CNAME BIL A CLASS
WILSON LYE WEI KING 赖威境 5 U6P1
CHEE  PEI  CHEW 徐佩秋 4 U6A1
H'NG ZU WAI 方子维 4 U6A1
LOW KEAN CHEAT 刘健觉 4 U6A1
NG TIE SHENG 黄铁生 4 U6A1
OOI CHIN PINN 黄静斌 4 U6A1
VIVIAN YEAP KOOI KHIMG 叶桂芩 4 U6A1
CHEAH HAN MING 谢翰明 4 U6A2
CHEE KEE CHOONG 徐启聪 4 U6A2
GOH KEAT YEE 吴洁仪 4 U6A2
KHAW TONG KIANG 许童健 4 U6A2
LIM XIN YING 林欣颖 4 U6A2
OAI SHU CHIN 黄淑君 4 U6A2
TAN CHOY GIN 陈彩银 4 U6A2
TAN YEE HANG 陈一汉 4 U6A2
TEE SZE YAH 郑旭雅 4 U6A2
WONG MEI POO 黄美宝 4 U6A2
TAN YONG YEE 陈勇昱 4 U6A3
LEE MEI-SENN 李玫贤 4 U6B1
LEE SZE LI 李沚莉 4 U6B2
TAN JIA YAN 陈佳彦 4 U6B2
OOI CHUNG WEE 黄俊玮 4 U6P1
TAN KIA CHUN 陈家俊 4 U6P2
TAN WOAN YI 陈莞诒 4 U6P3
CHAN SHU HUI 陈淑慧 3 U6A1
LIM CHIN LEONG 林振隆 3 U6A1
TEOH JIA MIN 张嘉敏 3 U6A1
CHIN WAN YUNG 陈婉蓉 3 U6A2
LEE PHOOI MENG 李佩雯 3 U6A2
LIM CHIAO YUN 林巧云 3 U6A2
OOI LI HONG 黄砾荭 3 U6A2
TAN JIA SIANG 陈嘉祥 3 U6A2
HIA PEI MAY 连佩楣 3 U6B1
TAN LEE LEE 陈莉莉 3 U6B1
TAN WEI CHI 陈薇淇 3 U6B1
LIM CHUN WEI 林楮卫 3 U6B2
TAN SIEW FANG 陈秀芳 3 U6B2
YEOH YOENG JYE 杨勇捷 3 U6P1
ONG CHANG RIANG 王长量 3 U6P2
SHUM KOK SENG 岑国成 3 U6P2
NG WEI CHONG 黄维宗 3 U6P3
CHEW CHIN AUN 周进恩 2 U6A1
JOYCE TEOH SHU MEI 张淑媚 2 U6A1
LAW YEN WEI 刘艳薇 2 U6A1
NG CHIE MIN 黄洁敏 2 U6A1
NG POH LEAN 黄宝莲 2 U6A1
TAN JIA MING 陈佳敏 2 U6A1
TEOH KOK LIANG 张国樑 2 U6A1
BEH WAH INN 马骅骃 2 U6A2
NG HONG CHUN 黄泓椿 2 U6A2
NG JUNZEN 黄俊仁 2 U6A2
NG SZE CHUEN 黄世骏 2 U6A2
TEO  CHENG  SIM 张清欣 2 U6A2
CAREN NG ZI YING 黄紫迎 2 U6A3
GOH SHER LIN 伍雪铃 2 U6A3
LOW FONG FONG 卢凤凤 2 U6A3
NG ZI YANG 黄梓洋 2 U6A3
KHOR WEI XIN 许伟新 2 U6B1
TEH JOE EAN 郑如延 2 U6B1
HO YANG LING 何洋菱 2 U6B2
HOR SIN PEI 何欣佩 2 U6B2
TAN YEE SHIN 陈怡勋 2 U6B2
CH'NG BOON JUOK 庄文焯 2 U6P1
YONG SHEN FENG 杨伸峰 2 U6P2
TAN HUAN CHAN 陈焕灿 2 U6P3
TEOH ZHIXUAN 张智贤 2 U6P3
WOO WEN TZENG 胡文诚 2 U6P3