About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0

iSchool Blogs iSchool部落格


About Us 关于我们 - School Vision 学校宗旨

A+ A- Reset

VISI SEKOLAH

学 校 宏 愿

素质教育、睿智国民、和谐国家

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

FALSAFAH SEKOLAH

Bahawasanya murid-murid yang ada di sekolah ini mempunyai kebolehan dan potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial. Dengan ini, seluas-luas peluang diberi kepada mereka untuk mengembangkan kebolehan dan potensi.

Bahasawanya kami pendidik-pendidik di sekolah ini mempunyai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan keupayaan untuk memberikan pendidikan yang sempurna dan bermutu serta memajukan prestasi para murid sekolah ini.